Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

З  27 по 28 листопада 2018 р. в ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» (м. Кривий Ріг) буде проведено Всеукраїнську  науково-практичну Інтернет-конференцію «Упровадження електронних освітніх ресурсів в навчальний процес: проблеми і пошуки».

До участі в конференції запрошуємо науковців, викладачів, фахівців по створенню  електронних освітніх ресурсів. Конференція буде проведена на базі системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (http://e-learning.org.ua/).

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  • Ø Інститут професійно-технічної  освіти НАПН України
  • Ø Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України
  • Ø ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

ПРОБЛЕМАТИКА

  1. Інформаційні та інтелектуальні технології в управлінні навчанням
  2.  Психолого-педагогічні проблеми впровадження електронних освітніх ресурсів в навчальний процес
  3. З досвіду впровадження електронних освітніх ресурсів в навчальний процес.

ОРГКОМІТЕТ

Голова

Горб Григорій Григорович., в.о. директора ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

Співголова

Пригодій Микола Анатолійович, д.п.н., професор, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Заступники  голови

Гуменний Олександр Дмитрович, к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, методист Центру Кепша Ольга Миколаївна.

Члени оргкомітету

Липська Лариса Василівна, к.п.н., старший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України , Дорамідонтова Людмила Миколаївна, заступник директора ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»,

Кононенко Андрій Геннадійович, к.п.н., науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

 Секретар оргкомітету

Зуєва Альона Борисівна, к.п.н., молодший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Кепша Ольга Михайлівна, методист ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

Важливі дати:

15.10.18 –

Подання заявки та доповідей

26.11.18–

Пробна реєстрація, 11.00-13.00

27.11.18 –

Реєстрація, 10.00-10.55

27.1118 –

Відкриття конференції, 11.00

28.11.18–

Підведення підсумків

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей, що включені у програму конференції, будуть розміщені на сайті Інституту професійно-технічної освіти НАПН України до початку її роботи. Доповіді, рекомендовані секціями, можуть бути опубліковані в електронному фаховому виданні «Теорія та методика професійної освіти»

Робочі мови конференції: українська, російська.

Рішення про прийняття доповідей будуть повідомлені у другому інформаційному листі електронною поштою до 01 листопада 2018 р.

Реєстраційна форма повинна являти собою окремий текстовий файл з перерахуванням всіх співавторів даних тез із зазначенням місця роботи, посади, звання, контактних телефонів, поштових адрес.

За цією ж адресою просимо надіслати тези доповідей, іменуючи їх у наступних форматах: ФІО_тези.doc або ФІО_тези.rtf.

Термін подання заявок, доповідей і тез доповідей до 15.11.2018 р.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

65020, Україна, м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Віто-Литовський провулок, 98а, лабораторія електронних навчальних ресурсів,

Секретарю оргкомітету Зуєвій Альоні Борисівні

Тел. +380 50 544 8259 .

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ

¨     Доповідь подається українською, російською або англійською мовами.

¨     Автори повинні дотримуватися законодавчих вимог з опублікування матеріалів у відкритому друці.

¨      До публікації допускається не більше двох статей від одного автора.

¨     Текст готується в редакторі  Microsoft Word на сторінках формату А4 із книжковою орієнтацією й використанням одинарного міжрядкового інтервалу, шрифту Times New Roman, кегля 10.

¨     Загальний обсяг тез 1 - 2  повні сторінки.

¨     Поля: верхне, нижнє – 2 см, праве – 2,5 см, ліве – 1,5 см.

¨     Порядок розміщення матеріалу:

УДК – зліва без абзацу у верхньому рядку.

Назва тез (напівжирний, всі великі, по центру).

ПІБ авторів (курсів, по центру).

Назва установи без скорочень (по центру).

Порожній рядок.

Основний текст тез з відступом першої строки 0,9.

Список літератури наприкінці тез. Література – по центру, шрифт напівжирний. Перелік – нумерований список без відступів.

 Для участі у конференції необхідно заповнити онлайн-заявку