Виховна робота

Маріупольське вище металургійне професійне училище – сучасний навчальний заклад, виховна робота в якому ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених ЗУ «Про освіту».

Система виховної роботи в Маріупольському ВМПУ побудована відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. №641 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 р.№1038), «Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки», інших нормативно-правових документів, що стосуються виховної роботи в системі освіти.

В організації виховної роботи створена стабільна система, відповідно до якої чітко визначений регламент проведення виховних заходів та годин, занять гуртків, спортивних секцій, засідань органів учнівського самоврядування, ради превенції.

Виховна робота в Маріупольському ВМПУ передбачає розвиток та соціалізацію особистості здобувачів освіти за різними напрямами:

- Національно-патріотичне, громадянське виховання;
- Профілактика дорожньо-транспортного травматизму;
- Виховання професійної і трудової культури;
- Виховання духовної і моральної культури;
- Виховання естетичної культури, розвиток творчих здібностей учнів;
- Виховання здорового способу життя;
- Соціальний захист учнів;
- Виховання екологічної культури;
- Робота з батьками;
- Розвиток учнівського самоврядування;
- Професійно-орієнтаційна робота.
- Військово-патріотичне виховання;
- Правоосвітня та правовиховна робота;

Виховна робота в Маріупольському ВМПУ базується на реалізації права здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.

Так, з метою створення безпечного освітнього середовища в навчальному закладі затверджено наказ «Про протидію булінгу в Маріупольському ВМПУ» та розроблений план заходів Маріупольського ВМПУ, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування). Створена Служба порозуміння розвиває медіацію однолітків, сприяє вирішенню конфліктів мирних шляхом та формує ненасильницьку модель поведінки у здобувачів освіти.

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Регулювання батьківської відповідальності за виховання є актуальними в сучасних умовах, ці питання унормовані в таких нормативно-правових актах України щодо прав, обов'язків та відповідальності батьків за виховання дітей:

- Закон України «Про освіту», стаття 55. Права та обов'язки батьків здобувачів освіти;
- Закон України «Про охорону дитинства», стаття 12. Права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини;
- Цивільний кодекс України, стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей;
- Кримінальний кодекс України, стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування;
- Сімейний кодекс України, стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав, тощо.

Запобігання вживання учнівською молоддю наркотичних і алкогольних речовин займає належне місце в організації виховного процесу. З учнями постійно проводиться індивідуальна, роз’яснювально-корекційна робота практичним психологом, соціальним педагогом, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, заступником директора з навчально-виховної роботи.

Стан виховної роботи розглядається на засіданнях педагогічної ради, методичних комісій, нарадах при директорові. Видаються відповідні накази, розпорядження, розробляються заходи з організації навчально-виховної роботи, підводяться підсумки, проводяться нагородження, преміювання кращих учнів, надається матеріальна допомога.

Виховна робота в Маріупольському ВМПУ спрямована на створення гідних умов для розвитку та самореалізації особистості кожного учасника освітнього процесу.