Історія МВМПУ

Професійне-технічне училище №99 (сьогодні Маріупольське вище металургійне професійне училище) було створено у серпні 1976 року з метою забезпечення кваліфікованими кадрами заводу ім. Ілліча (сьогодні Приватне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча»). І ось вже 45 років поспіль воно якісно готує кваліфіковані робітничі кадри для підприємства-замовника кадрів, а підприємство всі ці роки активно підтримує училище. З лютого 1982 року по 2003 рік навчальний заклад носив ім’я знатного сталевара Івана Андрійовича Лута. Перелік професій, які вивели в життя тисячі юнаків і дівчат, виріс з 6 до 26. На сьогоднішній день училище готує спеціалістів різних напрямків господарства України, необхідних підприємству – замовнику кадрів.

 У 2003 році наказом Міністерства освіти і науки України ПТУ №99 було реорганізовано у Маріупольське вище металургійне професійне училище (Маріупольське ВМПУ). З  2005 року, поряд з підготовкою кваліфікованих робітників, училище розпочало і успішно здійснює підготовку молодших спеціалістів на ІІІ ступені навчання за спеціальностями:

-     Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва) з одержанням освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та кваліфікації «електромеханік»;

-     Галузеве машинобудування (Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях) з одержанням освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та кваліфікації «технік-технолог»;

-     Галузеве машинобудування (Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання) з одержанням освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та кваліфікації «технік з експлуатації та ремонту устаткування»;

-     Металургія (Обробка металів тиском) з одержанням освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та кваліфікації «технік-технолог».

За 45 років діяльності керівниками навчального закладу були: Б.І. Посяда, Д.І, Артюхов, А.О. Степанов, О.П. Дегтеренко, які свої знання, досвід і високий професіоналізм передавали  молоді, організовували результативну роботу педагогічного колективу. З 2015 року училище очолює спеціаліст першої категорії Олексій Єфименко, метою діяльності якого є підняття престижу робітничих професій, надання якісних освітніх послуг та підвищення рівня професійної майстерності майбутніх фахівців, вдосконалення матеріальної бази училища та створення оптимальних умов для реалізації професійного і творчого потенціалу як педагогів, так і здобувачів освіти.

Педагогічний колектив училища цілеспрямовано працює над проблемою ««Формування загальнолюдських та професійних компетенцій учнів через використання сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій та співробітництво з підприємством – замовником кадрів». Шляхи її вирішення – використання інноваційних технологій навчання, основними принципами якого є креативність, засвоєння знань в системі, нетрадиційні форми проведення уроків. Педагоги училища успішно працюють над створенням електронних підручників, інших сучасних засобів навчання.

Училище має потужну матеріально-технічну базу: обладнані на сучасному рівні навчальні кабінети і навчально-виробничі майстерні, спортивний і тренажерний зали, футбольне поле зі штучним покриттям, волейбольну, баскетбольну та гімнастичну площадки, тренажерний зал; є Актова зала, їдальня. Функціонує гуртожиток готельного типу, в якому створені всі умови для комфортного проживання здобувачів освіти.

В Маріупольському ВМПУ значна увага приділяється оновленню технологій навчання та пов’язаному з цим зміцненню матеріальної бази. Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 23.06.2017 року, з метою створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів в Маріупольському ВМПУ впроваджено елементи дуальної форми навчання з професії «Оператор поста керування станом холодного прокату. Оператор поста керування станом гарячої прокатки. Слюсар-ремонтник. Стропальник».

В 2018 році на базі Маріупольського ВМПУ був створений сучасний навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та устаткування», який  відповідає сучасним потребам щодо матеріального забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.

В 2020 році  відкрито навчально-практичний центр за професіями «Електрозварник ручного зварювання. Зварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах». Зварювальна майстерня обладнана 15-ма новітніми інверторними зварювальними апаратами виробництва австрійської фірми «Фроніус», мультимедіапроектором, комп’ютерною технікою, екраном, фліпчартом, що дає можливість майстру виробничого навчання якісно і оперативно провести всі необхідні інструктажі та зекономити час для виконання практичної частини уроку виробничого навчання.

Маріупольське вище металургійне професійне училище – сучасний навчальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти, який успішно працює на забезпечення кваліфікованими кадрами підприємства –замовника кадрів, інших підприємств Маріуполя.