Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

Ступінь навчання:Фаховий молодший бакалавр

Освітній рівень вступників: повна загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікаційного робітника
Галузь знань: Автоматика та управління
Спеціальність: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітня програма: Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

Кваліфікація: електромеханік

Форма навчання: Денна, навчання безплатне
Термін навчання: 01.09.2021 - 30.06.2023 (2 роки)
Термін подачі заяв: 01.07.2021 - 27.08.2021

 

У сучасному світі найбільш конкурентоспроможним відчуває себе фахівець, який має технічну освіту. Активний розвиток техніки привів до широкого використання у виробництві обчислювальної техніки, складних приладів і систем управління, що, в свою чергу, вимагає наявності висококваліфікованих фахівців.

Здобувачі освіти, які обирають цю спеціальність, можуть виконувати проєктні роботи по створенню систем автоматизації та управління, проводити монтаж, налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації, програмувати засоби автоматизації.

Для даної спеціальності характерна спрямованість на проєктування, впровадження та експлуатацію систем управління технологічними процесами, без яких неможливо запустити жоден сучасний промисловий об’єкт.

Під час навчання в Маріупольському ВМПУ здобувачі освіти отримують знання з електротехніки та технічних вимірювань, електроніки, мікроелектроніки і схемотехніки, автоматизованого електроприводу, технічної механіки, з нарисної геометрії та комп’ютерної графіки, автоматизації технологічних процесів, з монтажу та налагодження технічних засобів автоматизованих систем, експлуатації та ремонту технічних засобів автоматизованих систем, основ програмування та програмного забезпечення, економіки тощо.

Після набуття теоретичних знань та практичних навичок випускники з цієї спеціальності стають ініціативними, відповідальними, креативними та здатними до системного мислення, до прийняття економічно обґрунтованих рішень у професійній сфері, здатними досліджувати об’єкти автоматизації. Вони мають базові уявлення про основи конструкторської підготовки автоматизації виробництва, основні типи схем автоматизації, застосування систем автоматизованого проєктування тощо. Все це стає можливим завдяки висококваліфікованим фахівцям інженерно-педагогічного колективу нашого училища.

Якщо Вас цікавить електроніка, техніка, комп’ютерні системи – ця спеціальність Ваш кращий вибір.