Підручний сталевара. Оператор поста керування станом. Електрозварник

Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера).
Оператор поста керування станом гарячої прокатки.
Електрозварник ручного зварювання

Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера). 
Завдання та обов'язки: Веде процес виплавки сталі, напівпродукту, ванадієвого шлаку в конверторах ємкістю до 5 т, розігріває конвертор, закладає та обробляє льотку під керівництвом сталевара. Вибиває та закладає фурми, замінює їх днища. Очищує горловину конвертора від скрапу та "козлів", підмазує горловину вогнетривким матеріалом. Доглядає за фурмою, що подає кисень у конвертор. Очищує та готує жолоби. Керує візком під час завалки лому в конвертор, вагами-дозаторами та механізмами завантажування сипучих матеріалів. Готує розкислювачі та подає їх у ківш під час випускання плавки. Стежить за станом устаткування конверторів, що обслуговуються. Керує механізмами для зняття кришки повітряної коробки конвертора. Готує вогнетриви для підварювання вогнетривкої кладки конвертора. Керує маніпулятором торкрет-фурми, визначає кут нахилу сопла торкрет-фурми, виставляє його. Стежить за положенням сопла торкрет-фурми в період торкретування. Регулює подавання торкрет-маси із змішувача в камерний живильник. Підключає та відключає від торкрет-машини гнучкі рукава для транспортування кисню, торкрет-маси, води та кабелю електроживлення.

Повинен знати: технологічний процес виплавки сталі, напівпродукту і ванадієвого шлаку в конверторах; будову та принцип роботи конверторів, що обслуговуються; правила технічної експлуатації спектроскопу; хімічний склад та фізичні властивості чавуну, заправних та добавочних матеріалів і розкислювачів; характеристику кисню, що застосовується в процесі.

Оператор поста керування станом гарячої прокатки.
Завдання та обов'язки: Обслуговує пульт на постах керування середньої складності, які впливають на темп роботи та продуктивність агрегатів. Керує з пульта рольгангами та шлеперами холодильників, зіштовхувачами, подавальними та відвідними рольгангами роликоправильної машини на листових, великосортних, рейкобалочних і універсальних станах, сортоукладальниками, роликоправильною машиною гарячого виправлення листів, моталками, розмотувачами оброблювального агрегату розпуску рулонів, інспекторськими столами та кантувачами листів, ножицями поперечного різання листів з пересувними упорами та іншими механізмами. Здійснює дистанційне керування мостовими кранами.

Повинен знати: будову, правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується, та електричні схеми керування; електрослюсарну справу; розміщення технологічного устаткування.

Електрозварник ручного зварювання
Завдання та обов’язки: Прихвачує деталі, вироби і конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконує ручне дугове і плазмове зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляє прості невідповідальні деталі. Готує вироби і вузли під зварювання і зачищає шви після зварювання. Забезпечує захист зворотного боку зварного шва в процесі зварювання в захисному газі. Нагріває вироби і деталі перед зварюванням. Читає прості креслення.

Повинен знати: основні відомості про будову і принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного і постійного струму, які застосовує в роботі; способи і основні прийоми прихвачування; форми оброблення шва під зварювання; будову балонів, їх колір і правила поводження з ними; основи знань про зварювання в захисному газі і правила  забезпечення захисту під час зварювання; правила обслуговування електрозварювальних апаратів; види зварних з’єднань і швів; підготовку кромок виробів для зварювання; типи обробок та позначення зварних швів на кресленнях; основні властивості електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.

Загальнахарактеристика професії:
Випускник охоплює сукупність необхідних загальних та професійних компетентностей (компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості).

Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця:
Будовута правила експлуатації автоматичної лінії; технологічний процес виробництва на дільниці, що обслуговується; принцип роботи автоматики та блокування; технологічні режими роботи лінії та її окремих агрегатів і механізмів.

Медичні протипоказаннязахворювання опорно-рухового апарату; ревматизм; виражені захворювання органів зору; слуху; виражені форми гіпертонічної хвороби та захворювань ЦНС; серцево-судинної системи; захворювання шкіри; алергічні захворювання; деформація пальців рук; хронічні інфекційні захворювання; бронхіальна астма.