Машиніст крана металургійного виробництва

Професія: 8333 Машиніст крана металургійного виробництва

Кваліфікація: машиніст крана металургійного виробництва 4-го розряду (IIІ рівень НРК)

Кваліфікаційна характеристика: 4-й розряд

 

На сучасному промисловому підприємстві вантажопідйомні крани є основним видом технологічного устаткування, від нормальної експлуатації яких багато в чому залежить робота підприємства в цілому, а саме – своєчасне і якісне виконання технологічних процесів, висока якість продукції, що випускається.

Тому, проходячи навчання з професії «Машиніста крана металургійного виробництва», майбутній молодий робітник повинен усвідомлювати покладену на нього відповідальність за безпечну експлуатацію складної вантажопідйомної машини і пам’ятати, що від його кваліфікації і відношення до справи залежить не тільки результат власної роботи, але і безпека всього колективу підприємства і кінцевий результат виробництва.

Стати висококваліфікованим робітником та майстром у своїй справі можливо лише за умов отримання базових знань і професійних навичок. Саме таких спеціалістів і готують у Маріупольському вищому металургійному професійному училищі.

У Маріупольському ВМПУ створено усі умови для отримання якісної освіти за даною професією: обладнано навчальний кабінет краном-тренажером, який включає робочу кабіну машиніста крана та пересувну кран-балку.

Навчання на крані-тренажері дає можливість:

- практично ознайомити учнів з будовою і принципом дії обладнання кранів;
- навчати учнів прийманню та здаванню зміни, відповідно до встановленого порядку;
- проводити огляд та опробування вантажопідйомного крану перед початком роботи;
- практично ознайомити учнів з особливостями охорони праці при роботі на кранах металургійного виробництва.

На крані-тренажері учні мають можливість відпрацьовувати первинні навички з безпечного управління краном-тренажером, перевіряти справність механізмів крану, приладів безпеки, випробувати дію пускової, захисної та регулюючої апаратури в кабіні машиніста крана, механізмів пересування моста, візка та механізму піднімання вантажу.

Впевнена перемога Едуарда Казакова у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE-2018» у компетенції «Підйом та транспортування вантажів» є результатом якісної підготовки учнів Маріупольського ВМПУ.

З метою пошуку найбільш оптимальних форм роботи з підготовки робітничих кадрів Маріупольське ВМПУ вже багато років відпрацьовує низку проблемних питань, вирішення яких дає змогу удосконалювати підготовку кваліфікованих фахівців. Основною складовою освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти є навчально-виробнича підготовка здобувачів освіти.

Одним із ключових завдань педагогічного колективу у останні роки є запровадження інноваційних технологій, що мають високий потенціал життєздатності, а саме – елементів дуальної форми здобуття освіти.

Реалізуючи програму впровадження дуальної форми здобуття освіти Маріупольське ВМПУ вже багато років організовує проведення частини професійно-теоретичної підготовки безпосередньо на ПрАТ «ММК ім. Ілліча».

ПЕРЕКОНЛИВІ ФАКТИ З ПРОФЕСІЇ:

• має високу престижність серед робітничих професій;
• це сфера діяльності, яка ніколи не вийде з «моди»;
• завжди затребувана в житті суспільства;
• висока і гарантована заробітна платня фахівців.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керує вантажопідйомними кранами різних конструкцій, оснащеними різними вантажозахватними пристроями, під час виконання робіт з обслуговування виробничого процесу в доменних, сталеплавильних, феросплавних, прокатних та трубних цехах, спеціалізованих цехах з виробництва виливниць. Виконує роботи з навантаження та розвантаження, прибиральні та допоміжні роботи під час ремонту металургійних агрегатів. Перевіряє правильність кріплення тросів, вантажозахватних пристроїв, регулює гальма та дію запобіжних пристроїв. Виявляє та усуває несправності в роботі крану, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову, принцип роботи і правила технічної експлуатації крана, що обслуговується, і його механізмів; електричну схему і кінематику крана; систему включення електродвигунів і контроллерів; графік та послідовність виконання операцій; розміщення агрегатів і дільниць, що обслуговуються; правила кріплення, підйому та переміщення різних вантажів, а також переміщення і опускання ковшів з рідким металом; види, властивості і якість мастильних матеріалів, системи автоматичного змащування устаткування крана; основи електротехніки і слюсарну справу.